Kursprogramm > Sprachen > Prüfungen
Kurstitel Kursbeginn Kursende
Deutsch A 1 Zertifikat (telc) Prüfung am 19. März 2020 Do, 19.03.20 Do, 19.03.20
Deutsch A 1 Zertifikat (telc) Prüfung am 25. Juni 2020 Do, 25.06.20 Do, 25.06.20
Deutsch B 1 Zertifikat (telc) Prüfung am 25. Januar 2020 Sa, 25.01.20 Sa, 25.01.20
Deutsch B 1 Zertifikat (telc) Prüfung am 22. August 2020 Sa, 22.08.20 Sa, 22.08.20