Kursprogramm > Sprachen > Prüfungen
Kurstitel Kursbeginn Kursende
Deutsch A 1 Zertifikat (telc) Prüfung am 11. Februar 2022 Fr, 11.02.22 Fr, 11.02.22
Deutsch B 1 Zertifikat (telc) Prüfung am 12. Februar 2022 Sa, 12.02.22 Sa, 12.02.22
Deutsch Einbürgerungstest 28. Januar 2022, 9.00 Uhr Fr, 28.01.22 Fr, 28.01.22
Deutsch Einbürgerungstest 28. Januar 2022, 10.15 Uhr Fr, 28.01.22 Fr, 28.01.22
Deutsch Einbürgerungstest 28. Januar 2022, 11.30 Uhr Fr, 28.01.22 Fr, 28.01.22
Deutsch Einbürgerungstest 28. Januar 2022, 11.30 Uhr Fr, 28.01.22 Fr, 28.01.22
Deutsch Einbürgerungstest 28. Januar 2022, 14.00 Uhr Fr, 28.01.22 Fr, 28.01.22
Deutsch Einbürgerungstest 25. Februar 2022, 9.00 Uhr Fr, 25.02.22 Fr, 25.02.22
Deutsch Einbürgerungstest 25. Februar 2022, 10.15 Uhr Fr, 25.02.22 Fr, 25.02.22
Deutsch Einbürgerungstest 25. Februar 2022, 11.30 Uhr Fr, 25.02.22 Fr, 25.02.22
Deutsch Einbürgerungstest 25. Februar 2022, 12.45 Uhr Fr, 25.02.22 Fr, 25.02.22
Deutsch Einbürgerungstest 25. Februar 2022, 14.00 Uhr Fr, 25.02.22 Fr, 25.02.22