Kursprogramm > Sprachen > Prüfungen
Kurstitel Kursbeginn Kursende
Deutsch A 1 Zertifikat Prüfung am 1. Februar 2018 Do, 01.02.18 Do, 01.02.18
Deutsch A 1 Zertifikat Prüfung am 5. Juli 2017 Mi, 05.07.17 Mi, 05.07.17
Deutsch A 1 Zertifikat Prüfung am 14. Dezember 2017 Do, 14.12.17 Do, 14.12.17
Deutsch B 1 Zertifikat Prüfung am 10. Februar 2018 Sa, 10.02.18 Sa, 10.02.18
Deutsch B 1 Zertifikat Prüfung am 1. Juli 2017 Sa, 01.07.17 Sa, 01.07.17
Deutsch B 1 Zertifikat Prüfung am 9. September 2017 Sa, 09.09.17 Sa, 09.09.17
Deutsch B 1 Zertifikat Prüfung am 4. November 2017 Sa, 04.11.17 Sa, 04.11.17
Deutsch B 1 Zertifikat Prüfung am 16. Dezember 2017 Sa, 16.12.17 Sa, 16.12.17
Deutsch B 2 Zertifikat Prüfung am 17. Februar 2018 Sa, 17.02.18 Sa, 17.02.18
Deutsch B 2 Zertifikat Prüfung am 1. Juli 2017 Sa, 01.07.17 Sa, 01.07.17
Deutsch C 1 Zertifikat Prüfung am 24. Februar 2018 Sa, 24.02.18 Sa, 24.02.18
Deutsch C 1 Zertifikat Prüfung am 15. Juli 2017 Sa, 15.07.17 Sa, 15.07.17
Deutsch B 1 Einbürgerungstest 20. Januar 2018, 9.00 Uhr Sa, 20.01.18 Sa, 20.01.18
Deutsch B 1 Einbürgerungstest 20. Januar 2018, 10.15 Uhr Sa, 20.01.18 Sa, 20.01.18
Deutsch B 1 Einbürgerungstest 20. Januar 2018, 11.30 Uhr Sa, 20.01.18 Sa, 20.01.18
Deutsch B 1 Einbürgerungstest 15. Juli 2017, 9.00 Uhr Sa, 15.07.17 Sa, 15.07.17
Deutsch B 1 Einbürgerungstest 15. Juli 2017, 10.15 Uhr Sa, 15.07.17 Sa, 15.07.17
Deutsch B 1 Einbürgerungstest 23. September 2017, 9.00 Uhr Sa, 23.09.17 Sa, 23.09.17
Deutsch B 1 Einbürgerungstest 23. September 2017, 10.15 Uhr Sa, 23.09.17 Sa, 23.09.17
Deutsch B 1 Einbürgerungstest 23. September 2017, 11.30 Uhr Sa, 23.09.17 Sa, 23.09.17
Deutsch B 1 Einbürgerungstest 18. November 2017, 9.00 Uhr Sa, 18.11.17 Sa, 18.11.17
Deutsch B 1 Einbürgerungstest 18. November 2017, 10.15 Uhr Sa, 18.11.17 Sa, 18.11.17
Deutsch B 1 Einbürgerungstest 18. November 2017, 11.30 Uhr Sa, 18.11.17 Sa, 18.11.17